czwartek, 31 grudnia 2015

Zakończenie roku 2015


Boże Dzieciątko wraz z dziećmi :)
Lainya, Sudan Południowy, 29 Grudnia 2015r.
Święta Bożego Narodzenia spędziliśmy dosyć intensywnie odwiedzając nasze wspólnoty w Wuji, Limuro, Kokwango, Bwotoro, Limbe, Gumbri, Jomo-Kenyi, Yonduru, Logwilli oraz będąc w naszej głównej placówce w Lainya. Święta przebiegły w pokojowej atmosferze, a to co najbardziej  zakłóciło święta to słabe zbiory spowodowane niedogodną pogodą i nagły wzrost cen.
Pomimo ograniczonych możliwości miejscowa ludność starała się świętować ale w nieco skromniejszej formie. My cieszyliśmy się, że większa ilość chrześcijan wzięła udział w liturgii świąt. Od Wigilii do niedzielnej uroczystości kościół był wypełniony, a szczególnie było to widoczne w dzień Bożego Narodzenia i św. Rodziny, gdy kościół był przepełniony.
Homilia o św. Rodzinie
z wystawionym obrazem
Nasza kaplica w Lainya została pokryta nową masą piaskową, a kościół udekorowany. Ważnym i nowym elementem, który pojawił się w czasie naszego święta parafii św. Rodziny był obraz ofiarowany przez Sanktuarium św. Józefa  w Kaliszu. Piękny obraz św. Rodziny złączony z Trójcą Świętą, przypomina o potrzebie zjednoczenia z Bogiem każdej rodziny. Obraz był niesiony przez małżonków, którzy zawarli ten sakrament w kościele, co nie jest tu na razie powszechne.
Małżeństwo tradycyjne czy poligamia często prowadziła, czy też prowadzi do nierównych ról w rodzinie czy wręcz niesprawiedliwości. Tym bardziej możemy być szczęśliwi iż mogliśmy rozpocząć pracę od podstaw z dziećmi i młodzieżą. Przyjęcie chrztu wśród dzieci stało się pragnieniem rodziców, a dwa tygodnie temu w Soka osoba, która przyjęła chrzest miała 60 lat. Kolejne grupy starszych dzieci otrzymują I Komunię. Ostatnia grupa otrzymała ją w niedzielę św. Rodziny w Lainya.
Najlepsze spotkanie pod drzewem mango ...
przygotowanie do 'agapy'
Dodatkowy pasażer
Mamy nadzieję, że w następnym roku pierwsza grupa otrzyma bierzmowanie, a kilkanaście par przyjmie sakrament małżeństwa w kościele. Oczywiście życie sakramentalne to nie wszystko, ale dzięki niemu wzrasta świadomość wartości życia i jego piękna. Mamy nadzieję, że zostanie ono pogłębione poprzez edukację również w naszej parafii, między innymi dzięki powstaniu Domu Nadziei.
Kolejne środki na budowę/wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży wpłynęły z parafii Imienia Maryi w Smochowicach w kwocie 10.315 zł.
Bardzo dziękujemy wszystkim dotychczasowym dobroczyńcom, których będę polecał w czasie mszy dziękczynnej na zakończenie roku 31.12.2015, którą będziemy sprawować o godz. 17.00 (o 15.00 czasu polskiego … w godzinę miłosierdzia:)
Po wyjściu z kościoła wraz
z o. Wojciechem Pawłowskim
„ Bo byłem głodny, spragniony …a daliście mi pić … „ (Mt 25: 35-36)
Jeszcze raz Wszystkim Przyjaciołom i Dobrodziejom, gorąco dziękuje, którzy pozwalają czerpać tym najmniejszym i najbardziej potrzebującym ze zdroju życia i mądrości.
Złączony z Wami w modlitwie z życzeniami i błogosławieństwem na 2016 rok,

o. AndrzejPożegnalne zdjęcie z Limbe

Prrocesja do Kościoła z obrazem św. Rodziny

Szczęśliwej drogi już czas

czwartek, 24 grudnia 2015

Boże Narodzenie A.D. 2015

Lainya, Sudan Południowy, 24 Grudnia 2015r.

„A Słowo Ciałem się stało
i zamieszkało między nami.” (J 1:14)

Drodzy Przyjaciele;

Tej niesamowitej nocy, gdy dzieci w Polsce z niecierpliwością czekają na pierwszą gwiazdkę, aby z radością wpaść do Mamy do kuchni z wiadomością, że już można zaczynać Wigilię. Tej tajemniczej nocy gdy niektóre dzieci w Sudanie Pd. będą szły w kierunku kościoła. Tej nocy, miłosierdzia gdy dzieci trochę jak mędrcy ze Wschodu będą szły w jasności może nie gwiazdy betlejemskiej, ale w jasności (pełni) księżyca. Tej cudownej nocy, gdzie będą szukać schronienia i pokoju w Jezusie. W roku miłosierdzia, gdzie z ufnością czekają na powrót Księcia Pokoju (jak czytamy dzisiejszej nocy u Izajasza), który przywróci pokój w ludzkich sercach, a szczególnie w Sudanie Pd.

Tej nocy i w tym pięknym dniu Bożego Narodzenia, gdy przekazujemy sobie życzenia, które są zakorzenione w miłości Boga do człowieka … do mnie; do Boga i człowieka, który jest na zawsze z nami (Emanuel) i zamieszkał między nami (i codziennie przychodzi w Eucharystii, komunii) i chce znaleźć już nie miejsce w Betlejem … a ciepłe miejsce w gorących sercach.

Tej nocy i w tym niesamowitym dniu, przygarnijmy to Boże Dzieciątko i nie podziwiajmy tylko uroczego żłóbka w kościele, ale ukochajmy go mocniej i dzielmy się tę Dobrą Nowiną z innymi, śpiewając nie tylko gloria z pastuszkami, ale wielbiąc Boga w naszym życiu.

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza.
Nazwano go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic ...” (Iz 9: 5-6a)

Pomimo niestabilnej i niesprzyjającej sytuacji w Sudanie Pd. z ufnością w nieskończoną Bożą Miłość dzielimy się z Wami życzeniami pokoju i rozlewania się owoców Ducha Świętego (Gal 5:22-23) w naszym najbliższym otoczeniu i na całym świecie.

Nie było nam dane rozpocząć budowy Domu Nadziei w tym roku, ze względu na niepokój na drogach, konflikty i ucieczkę ludności z pobliskiej miejscowości (Wondruba – 30 km od nas), braki paliwowe i materiałowe oraz destabilizacje lokalnej waluty.

Jednakże wciąż z nadzieją spoglądamy w kolejny rok. W ostatnich dniach pierwsza grupa ponad 100 osób reprezentująca opozycję przybyła z Etiopii, a dalsze grupy (w sumie ponad 600 osób) i przybycie lidera opozycji Riek Machara spodziewana jest w tym i na początku 2016 r.  

Ufamy, że w nowym 2016 roku z Waszą pomocą wybudujemy Dom Nadziei.

W ostatnim czasie dotarła do nasz kwota 1500 EURO z Irlandii i 5000 USD z Fundacji Dzieci Afryki. Jeszcze raz Wam Drodzy Przyjaciele dziękujemy i zanurzamy Was w miłości Bożego Dzieciątka, które otwiera się na każdego z nas.

Z modlitwą i błogosławieństwem z Sudanu PD.,